Okružné križovatky, ľudovo nazývané aj „kruháče“, sú posledné roky veľmi obľúbené pre ich jednoduchosť výstavby (v porovnaní so svetelne riadenými križovatkami) a pre ich efektívnosť riešenia kapacity križovatky. Žilina taktiež zachytila tento trend a v súčasnosti ich je v meste vybudovaných presne sedem, z toho jeden dvojpruhový – Rondel. A práve jazda po najväčšom žilinskom kruháči mnohokrát robí problémy aj skúseným vodičom.

Poznáte to. Idete zo Závodia smerom na Prievidzu, pred Rondlom sa zaradíte do pravého odbočovacieho pruhu a kruhový objazd opúšťate cez prvý výjazd. V tom sa zľava na Vás vyrúti auto, ktoré chce tiež vyjsť z kruháča rovnakým smerom ako Vy. Avšak s tým rozdielom, že jeho vodič má pocit, že mu máte dať prednosť, a preto bez rešpektu strhne volant doprava. Veď on je na kruhovom objazde resp. na hlavnej ceste. A Vy? Vy sa nachádzate iba v odbočovacom pruhu, ktorý má charakter vedľajšej cesty.

Ale je to skutočne tak? Majú vodiči nachádzajúci sa v treťom, odbočovacom, pruhu dávať prednosť vodičom jazdiacim v druhom, ľavom pruhu? Nechcem robiť vedu z jazdy po viacpruhovom kruhovom objazde, ale moja osobná skúsenosť ma donútila raz a navždy vysvetliť ako správne a predovšetkým bezpečne jazdiť po Rondli. Poďme sa teda pozrieť na spomínanú dopravnú situáciu z bližšej perspektívy.

VÝJAZD V SMERE NA PRIEVIDZU

Kruhový objazd je možné, z hľadiska dopravných predpisov, definovať ako súbor viacerých križovatiek nasledujúcich krátko po sebe. Na žilinskom Rondli sa nachádzajú štyri, pričom medzi problematické križovatky, resp. výjazdy, by som zaradil iba dva z nich. A to v smere na Prievidzu a v smere na Bratislavu. Keďže som už spomenul výjazd na Prievidzu a Poprad začnem najskôr jeho dopravnou analýzou, pričom budem vychádzať z grafického návrhu uvedeného nižšie. Len pre vysvetlenie, každá farebná krivka predstavuje samostatné vozidlo.

Zdroj podkladovej mapy: WebGis.zilina.sk    Dopravná situácia v smere zo Závodia na Prievidzu

Červené vozidlo, nachádzajúce sa v ľavom jazdnom pruhu, sa riadi dopravnými značkami „Daj prednosť v jazde“ (č. P1) a „Kruhový objazd“ (č. C7) a z toho dôvodu dáva prednosť vozidlu nachádzajúcemu sa na Rondli. Pretože, ako je zrejmé, žlté vozidlo je v tomto momente na hlavnej ceste.

Modré vozidlo taktiež rešpektuje obe spomínané dopravné značky. Keďže však neprechádza do pruhu, v ktorom jazdí žlté vozidlo, môže plynule pokračovať v jazde.

Najdôležitejšia časť dopravnej situácie nastáva pri prvom výjazde z kruhového objazdu v smere na Prievidzu. V tomto prípade má prednosť v jazde modré vozidlo, pretože žlté vozidlo prechádza do jeho jazdného pruhu, a preto sa musí riadiť pravidlami pre jazdu v jazdných pruhoch.  Značka „Daj prednosť v jazde“ v tomto úseku už neplatí, pretože sa nachádza za hranicou križovatky.

Pri odbočovaní v smere na Prievidzu sa vozidlá riadia podľa pravidiel platných pre jazdu v jazdných pruhoch.

Pre osvieženie pamäte, zákon o cestnej premávke definuje hranicu križovatky ako kolmicu na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku končí zakrivenie vozovky. Pri prvom výjazde, v smere na Prievidzu, je teda jej platnosť už dávno irelevantná a vozidlá sa v tomto úseku riadia podľa pravidiel platných pre jazdu v jazdných pruhoch. Konkrétne, podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, § 10 odsek 6, je definovaná jazda v jazdných pruhoch nasledovne:

„Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.“

Pre doplnenie, „dať prednosť v jazde“ znamená povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.

Na nižšie uvedenej fotografii môžete vidieť vodorovné značenie – prerušovanú čiaru, ktorá určuje jazdu v jazdných pruhoch.

Zdroj obrázku: Google Street View         Jazda v jazdných pruhoch pri odbočovaní na Prievidzu

VÝJAZD V SMERE NA BRATISLAVU

Podobný dopravný problém nastáva aj pri výjazde v smere na Bratislavu. Ide v podstate o identickú dopravnú situáciu ako pri analyzovanom výjazde v smere na Prievidzu. Tak už len v skratke.

Vodiči idúci smerom z centra mesta, v pravom odbočovacom pruhu, majú prednosť pred vodičmi nachádzajúcimi sa v kruhovom objazde, ktorí chcú taktiež odbočiť na Bratislavu. A to z rovnakého dôvodu, ktorý som opísal pri predchádzajúcom prípade – vodič žltého vozidla prechádza do pruhu, v ktorom sa nachádza modré vozidlo, a preto je povinný mu dať prednosť v jazde.

Zdroj podkladovej mapy: Google Maps      Dopravná situácia v smere z centra mesta smerom na Bratislavu

Pre lepšiu predstavu a autentickosť situácie pripájam nižšie uvedený obrázok znázorňujúci jazdné pruhy oddelené prerušovanou čiarou. Tá definuje možnosť odbočenia resp. prejazd automobilov medzi oboma jazdnými pruhmi.

Zdroj fotografie: Google Street View      Jazda v jazdných pruhoch pri odbočovaní na Bratislavu

Ako vidíte, jazda po Rondli nie je vôbec zložitá. Stačí sa riadiť dopravnými značkami a používať všetky znalosti, ktoré ste sa naučili v autoškole. V každom prípade apelujem na to, aby každý vodič jazdil bezpečne a ohľaduplno. Bez ohľadu na to či má prednosť v jazde alebo nie.

Tu napíšte svoj komentár

Napíšte svoj komentár
Tu zadajte svoje meno